Qafar Xizaayin Kee Lowsis Taamoomih Interpiraazik {AFDSWE} Ciggiila saqal Massakaxxa -le Engineer Macammad Cummad Qeeli daqar daqaaral Geytimta lee raaqisso cugaysoy interpiraayiz xizaaayin kee lowsis taama kak abak geytimtat gufine elle aba ‘ ikke.

Qafar Xizaayin Kee Lowsis Taamoomih Interpiraazik {AFDSWE} Ciggiila saqal Massakaxxa -le Engineer Macammad Cummad Qeeli daqar daqaaral Geytimta lee raaqisso cugaysoy interpiraayiz xizaaayin kee lowsis taama kak abak geytimtat gufine elle aba ‘ ikke.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *